מדיניות החזרת מוצרים

מדיניות החזרת מוצרים כתובה בלשון זכר מטעמי נוחיות, אך פונה לנשים וגברים כאחד.

א. ניתן לבטל רכישת המוצר בכל עת ממועד ביצוע ההזמנה ועד לתום 14 יום ממועד האספקה או ממועד קבלת אישור העסקה, לפי המאוחר, על-ידי משלוח הודעת ביטול בכתב למחלקת שירות לקוחות של בית העסק באמצעות פקס מס’ 9887980- 04 , או באמצעות דואר אלקטרוני[email protected] ובלבד שהמוצר יוחזר כאשר הוא ללא נזק ו/או פגם וארוז באריזתו המקורית. לא ניתן לבטל עסקה לרכישת מוצר לאחר המועד האמור לעיל.

ב. במקרה של ביטול רכישה שנעשה מחמת פגם במוצר, או מחמת אי התאמתו לפרטים שצוינו במודעת המוצר או באישור העסקה, לא יחויב המזמין בדמי ביטול ובדמי ההובלה. בכל מקרה אחר, ייעשה הביטול תוך חיוב בדמי ביטול (באמצעות כרטיס האשראי) בשיעור של 5% ממחירו הכולל של המוצר או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם (המחיר בתוספת מע”מ ודמי משלוח), וכן כל הוצאה אחרת שנגרמה לבית העסק כתוצאה מהעסקה (כגון, עלויות הובלת המוצר / דמי ביטול חברת כרטיסי האשראי / עלות ניכיון אשראי ו/או ריבית שחויב בית העסק כתוצאה מהעסקה). סכום העסקה יושב למזמין תוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול.

ג. אם סופק המוצר לבית המזמין, והרכישה בוטלה על ידי המזמין, או המזמין החליט להחליף את המוצר באחר (לדוגמה מזרן) חלה חובת החזרת המוצר למחסני החברה (או למחסני הספק) על המזמין, כשהוא ארוז באריזתו המקורית, ככל שהדבר אפשרי או סביר, שלם וללא נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא. הלקוח יקבל העתק של הודעת הביטול שמסר העסק לחברת האשראי. בכל מקרה, עלות החזרת המוצר תחול על הלקוח בלבד.

ד. מוסכם על הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה נשלח זה מכבר.

ה. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו ו/או הורכבו בבית הלקוח, אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש, כמו כן לא ניתן להחזיר או לבטל הזמנה של מוצרים אשר מידתם אינה סטנדרטית ו/או שיוצרו במיוחד עבור העסקה או על פי דרישות הצרכן.

מובהר, כי לא יהא בכל האמור לעיל בכדי לגרוע מזכותו של בית העסק לתבוע כל נזק שיגרם לו בגין ביטול כאמור בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

ו. בית העסק יהיה רשאי לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

1. נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה ובתום לב, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
2. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין .
3. במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה או איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.

ז. רישומי המחשב של בית העסק בדבר הפעולות המתבצעות יהווה ראייה לכאורה לנכונות הפעולות.

ח. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאים בית העסק ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך .

ט. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.

י. בית העסק ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.

דילוג לתוכן